Uslovi korišćenja

Korišćenjem sajta onlinekazina.rs i svih povezanih stranica koje spadaju pod domen onlinekazina.rs, korisnici prihvataju uslove korišćenja koji regulišu pristup uslugama i sadržaju sajta. Smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uslovima korišćenja i da ih u potpunosti razumeju i prihvataju.

Sajt onlinekazina.rs zadržava pravo da izmeni sadržaj i uslove korišćenja, kao i da promeni dizajn i sve servise i podstranice koje čine deo sajta, bez prethodne obaveštenosti. Sajt onlinekazina.rs ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati usled ovih promena.

Prihvatanjem ovih uslova korišćenja, korisnik se slaže da će usluge sajta onlinekazina.rs uključivati reklame, obaveštenja, poruke od administratora i slične poruke radi redovnog obaveštavanja posetilaca i korisnika sajta, kao i za normalno funkcionisanje svih usluga i sadržaja sajta onlinekazina.rs.

Sajt onlinekazina.rs potpuno se odriče svake odgovornosti koja može proisteći iz korišćenja sajta ili biti povezana s njim, kao i za postupke korisnika prilikom korišćenja ili zloupotrebe sadržaja na sajtu onlinekazina.rs, i za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s korišćenjem ili zloupotrebom sadržaja sajtu onlinekazina.rs.

Obaveze korisnika prilikom korišćenja onlinekazina.rs sajta:

Korisnicima onlinekazina.rs sajta nije dozvoljeno:

  • Objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše važeće zakone Republike Srbije i/ili međunarodne propise, uključujući uvredljiv, vulgaran, pornografski, preteći, rasistički ili šovinistički sadržaj, kao i sadržaj koji može naneti štetu na bilo koji drugi način.
  • Objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo štetiti drugim korisnicima.
  • Lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.
  • Manipulacija informacijama u cilju skrivanja porekla sadržaja koji se objavljuje ili šalje putem usluga onlinekazina.rs sajta.
  • Objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom.
  • Objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili zahteva.
  • Objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računarske datoteke ili programe namenjene uništavanju ili ograničavanju rada bilo kog računarskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme.
  • Korišćenje onlinekazina.rs sajta za slanje ili podsticanje širenja neželjenih komercijalnih poruka (spam).
  • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta i korisnika.

Sadržaj na onlinekazina.rs sajtu zaštićen je autorskim pravima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na onlinekazina.rs sajtu ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka onlinekazina.rs sajta ili na bilo koji način koji može prouzrokovati štetu onlinekazina.rs sajtu ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na onlinekazina.rs sajtu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu ličnu odgovornost, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava, kao i prava trećih lica.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka:

Onlinekazina.rs sajt se obavezuje da poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika i posetilaca. Onlinekazina.rs sajt može prikupljati lične podatke korisnika/posetilaca samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, boljeg razumevanja njihovih potreba i zahteva, kao i unapređenja mogućnosti pružanja kvalitetnih usluga.

Linkovi ka drugim web sajtovima i sadržaji dostavljeni od strane korisnika:

Onlinekazina.rs sajt može sadržavati dokumente, podatke i informacije, kao i veze do drugih internet stranica koje su kreirane od strane trećih lica (linkovi), a koje će se, koliko je god to moguće, označavati kao takvi. Onlinekazina.rs sajt nema kontrolu nad pomenutim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama i u potpunosti se odriče svake odgovornosti za sadržaj na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Onlinekazina.rs sajt nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na sajtu, niti za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na onlinekazina.rs sajtu. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na onlinekazina.rs sajtu i van njega isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru između oglašivača i korisnika, te onlinekazina.rs sajt nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

Uslovi prenošenja tekstova:

Članci na onlinekazino.rs sajtu su vlasništvo kompanije Filip Media d.o.o. Preuzimanje informacija iz članaka objavljenih na sajtu dozvoljeno je samo uz navođenje izvora. Ukoliko je medij koji prenosi sadržaj web stranica, obavezno je staviti i link ka originalnom tekstu, osim ako nije drugačije dogovoreno sa uredništvom. Ukoliko se bilo koji deo teksta ili informacija iz teksta objavljenog na onlinekazino.rs sajtu prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak.”

Recenzije kazina

Dobijte do 100% na prvu uplatu do 10.000 dinara

Bonus na prvi depozit do 35.000 RSD

Besplatne igre do 5.000 RSD

Dobijte do 1000% na prvu uplatu do 100.000 dinara

© Copyright 2024 OnlineKazina.rs. Sva prava pridržana.