Texas holdem pravila – vodič za poker

Texas Hold’em poker je varijanta pokera koja je postala izuzetno popularna širom sveta. U ovoj igri, svaki igrač dobija dve sopstvene karte, koje su skrivene od ostalih igrača. Zatim se na stolu postavlja pet zajedničkih karata, koje su vidljive svim igračima. Cilj igre je kombinovati ove zajedničke karte sa sopstvenim kartama kako bi se napravila najbolja moguća poker ruka.

Texas holdem pravila su jednostavna; igra se obično odvija u nekoliko rundi klađenja. U svakoj rundi, igrači mogu da se klade, podignu ulog ili odustanu, u zavisnosti od snage svoje ruke i procene ruku ostalih igrača. Na kraju, igrač koji ima najbolju kombinaciju karata ili poslednji preostali igrač nakon odustajanja ostalih, osvaja pot.

Popularnost Texas Holdem pokera može se pripisati nekoliko faktora. Takođe, Texas Hold’em je postao vrlo vidljiv kroz televizijske prenose velikih poker turnira kao što su Svetska serija pokera (World Series of Poker), što je dodatno povećalo njegovu popularnost, kao i opcija da se igra online poker. Ova igra zahteva kombinaciju veština, sreće i strategije, što je čini izuzetno privlačnom za širok spektar igrača.

Najbolje casino stranice

Bonus dobrodošlice
100% do 10.000 RSD +150BS
*samo za nove igrače

Obrni
TOČAK SREĆE
i osvoji jedan od bonusa na uplatu

*samo za nove igrače

Do 10 dana
BESPLATNE IGRE
od 500 RSD od 5.000 RSD
*samo za nove igrače

Tamna pozadina, mušakarac drži karte za poker, žetoni na stolu

Texas holdem pravila

Texas Holdem se igra na sledeći način:

 1. Podela karata (Deal): Svaki igrač dobija dve privatne karte
 2. Prva runda klađenja: Počinje od igrača sa leve strane “big blind”-a (velikog uloga na slepo). Igrači mogu da se klade, podignu ulog, ili odustanu.
 3. Flop: Nakon prve runde klađenja, tri zajedničke karte se postavljaju na stolu licem nagore.
 4. Druga runda klađenja: Počinje od igrača sa leve strane krupijea. Igrači imaju opcije kao u prvoj rundi.
 5. Turn: Četvrta zajednička karta se stavlja na sto.
 6. Treća runda klađenja: Ista kao prethodna runda.
 7. River: Peta i poslednja zajednička karta se postavlja na sto.
 8. Završna runda klađenja: Poslednja runda klađenja se odvija.
 9. Pokazivanje karata (showdown): Ako je ostalo više od jednog igrača, otkrivaju se karte. Igrač sa najboljom petokartnom poker rukom (kombinacijom vlastitih i zajedničkih karata) osvaja pot.

Razlika između Texas Holdem pravila i drugih varijacija pokera:

 • Seven-Card Stud: Nema zajedničkih karata. Svaki igrač dobija ukupno sedam karata, od kojih su tri skrivene i četiri javne, i mora napraviti najbolju moguću ruku od pet karata.
  Omaha: Omaha poker sadrži vrlo slična kao i Texas Holdem pravila , ali igrači dobijaju četiri privatne karte i moraju koristiti tačno dve od njih zajedno sa tri od pet zajedničkih karata.
 • Five-Card Draw: Igrači dobijaju pet karata koje su sve privatne. Postoji runda klađenja, nakon koje igrači mogu zameniti neke (ili sve) svoje karte.

Ključna razlika Texas Holdem pravila pokera u odnosu na druge varijante je u korišćenju zajedničkih karata i dinamici klađenja, što igri daje jedinstven karakter i stratešku dubinu.

Šta je cilj igre i kako se osvaja pot?

Cilj igre Texas Hold’em poker je osvojiti pot, tj. ukupan ulog koji se skuplja tokom ruke. Pot se osvaja na dva načina:

 1. Napraviti najbolju ruku: Na kraju ruke, tokom faze zvane “showdown”, igrači koji su ostali u igri otkrivaju svoje karte. Pobednik je onaj igrač koji može napraviti najbolju petokartnu poker ruku koristeći bilo koju kombinaciju svojih dveju privatnih karata i pet zajedničkih karata na stolu.
 2. Naterati ostale igrače da odustanu: Ako u bilo kojem trenutku igre svi ostali igrači odustanu (fold), preostali igrač automatski osvaja pot, bez obzira na snagu njegove ruke. To znači da igrač može osvojiti ruku čak i sa slabijim kartama, ukoliko uspe da ubedi ostale igrače; uz siguran izraz lica prilikom ulaganja, da odustanu.

Iako Texas Holdem pravila nisu komplikovana, strategija i psihološki aspekt čine ovu igru posebno zanimljivom i dinamičnom. Igrači moraju proceniti snagu svojih ruku, predvideti moguće ruke protivnika, i donositi odluke o klađenju, podizanju uloga ili odustajanju u skladu sa tim.

Karte za poker, As, dama, crveno srce, žetoni

Kako se dele karte?

Deljenje karata u Texas Hold’em pokeru odvija se u nekoliko koraka:

 1. Mešanje karata: Pre svake ruke, standardni špil od 52 karte se meša.
 2. Ulozi na slepo (Blinds): Pre nego što se karte podele, dva igrača postavljaju obavezne uloge poznate kao “slepi ulozi” ili “blinds”. Igrač direktno sa leve strane krupijea postavlja “small blind” (mali slepi ulog), a sledeći igrač sa leve strane postavlja “big blind” (veliki slepi ulog). Ovi ulozi su postavljeni da pokrenu akciju i formiraju početni pot.
 3. Deljenje karata (Hole Cards): Krupije počinje da deli karte igračima jednu po jednu, počevši od igrača sa leve strane (prvo small blind, zatim big blind, i tako dalje). Svaki igrač dobija dve karte licem nadole.
 4. Prva runda klađenja: Igrači gledaju svoje privatne karte i odlučuju da li će se kladiti. Klađenje počinje od igrača sa leve strane big blind-a.
 5. Deljenje zajedničkih karata: Nakon prve runde klađenja, krupije postavlja zajedničke karte na sto u sledećem redosledu:
 • Flop: Prve tri zajedničke karte se postavljaju licem nagore.
 • Turn: Četvrta karta se dodaje zajedničkim kartama.
 • River: Peta i poslednja zajednička karta se dodaje na sto.

Nakon svakog deljenja zajedničkih karata, sledi runda klađenja. U svakoj rundi, igrači donose odluke na osnovu snage svojih ruku i ruku koje pretpostavljaju da imaju drugi igrači.

Deljenje karata i rundi klađenja se nastavlja dok se ne dođe do “showdowna” ili dok svi igrači osim jednog ne odustanu, u kom slučaju preostali igrač osvaja pot.

Poker termini

Akcije koje igrači mogu preduzeti u Texas Hold’em pokeru su ključni elementi igre. Evo šta svaka od njih znači i kako ih koristiti u različitim situacijama:

 1. Check (Provera): Ako niko pre igrača nije postavio ulog u trenutnoj rundi, igrač može “proveriti”, što znači da ne postavlja ulog ali ostaje u igri. Ovo je često znak da igrač želi da vidi sledeću kartu bez dodatnog ulaganja.
 2. Bet (Ulog): Ako niko pre igrača nije stavio ulog, igrač može postaviti ulog. Ovo znači da stavlja određenu sumu novca ili čipova u pot, što zahteva od ostalih igrača da odgovore ili odustanu.
 3. Fold (Odustajanje): Ako igrač smatra da su mu šanse za pobedu male, može odustati od ruke, čime gubi sve što je do tada uložio, ali ne i više od toga.
 4. Call (Pratnja): Ako je neki igrač postavio ulog, ostali igrači mogu “pratiti” tako što će uložiti isti iznos novca u pot.
 5. Raise (Povećanje Uloga): Ako je neki igrač već postavio ulog, drugi igrač može “povećati” tako što će staviti veći ulog u pot. Ovo povećava ulog za sve igrače koji žele da ostanu u igri.

Korišćenje zajedničkih Karata:

 • Igrači formiraju najbolju moguću ruku od pet karata koristeći bilo koju kombinaciju svojih dve privatne karte i pet zajedničkih karata.
 • Na primer, ako igrač ima dve kraljice kao svoje ručne karte, a na stolu su dva asa i tri beznačajne karte, igračeva najbolja ruka je dva para (dva asa i dve kraljice). Ako su, recimo, na stolu četiri karte istog znaka, a igrač ima petu kartu tog znaka u svojim ručnim kartama, onda ima boju (flush).

Važno je razumeti kako različite kombinacije zajedničkih i ručnih karata utiču na snagu ruke i strategiju klađenja. Napredni igrači često procenjuju ne samo snagu svoje trenutne ruke, već i potencijalne ruke koje mogu formirati nakon flopa, turna i rivera, kao i moguće ruke koje bi protivnici mogli imati. Ova analiza pomaže u donošenju odluka o tome da li treba checkovati, betovati, foldovati, pratiti ili povećati ulog u različitim fazama igre.

Žetoni u pozadini, ruka drži par aseva, najjača ruka za texas holdem pravila, zelena podloga

Određivanje pobednika i jačina ruke

Texas holdem pravila prate standardnu hijerarhiju poker ruku, od najjače do najslabije:

 1. Royal Flush: Najjača ruka, sastoji se od asa, kralja, dame, dečka i desetke istog znaka.
 2. Straight Flush: Pet uzastopnih karata istog znaka.
 3. Four of a Kind (četiri ista/ poker): Četiri karte istog ranga.
 4. Full House: Triling i par
 5. Flush (boja): Pet karata istog znaka, ali ne u nizu.
 6. Straight (skala): Pet uzastopnih karata različitih znakova.
 7. Three of a Kind (triling): Tri karte istog ranga.
 8. Two Pair (dva Para): Dva para karata istog ranga.
 9. One Pair (par): Dva ista ranga.
 10. High Card (najviša karta): Ako niko nema nijednu od gore navedenih kombinacija, pobednik se određuje prema najvišoj karti.

Pobednik u ruci se određuje na osnovu najbolje kombinacije pet karata koju igrač može napraviti koristeći svoje ručne karte i zajedničke karte na stolu. U “showdownu”, igrači otkrivaju svoje karte, i najjača ruka osvaja pot.

U slučaju nerešenog rezultata (tie), kada dva ili više igrača imaju identičnu najjaču ruku, pot se deli između tih igrača. To se može desiti, na primer, ako zajedničke karte na stolu čine najbolju moguću ruku, i više igrača koristi sve te karte da formira istu ruku. U retkim situacijama, kao kod visoke karte, ako dva igrača imaju istu najvišu kartu, gledaju se sledeće najviše karte sve dok se ne razreši nerešen rezultat. Ako su sve uporedne karte jednake, pot se deli.

Zaključak

Jednostavnost Texas Hold’em pravila omogućuje igračima da se fokusiraju na samu srž igre i čitanje protivnika. Poker je igra koja spaja elemente veštine, strategije i sreće, čineći je jednom od najpopularnijih poker varijanti širom sveta.

Različite akcije kao što su check, bet, fold, call i raise pružaju igračima mogućnosti za taktičko manevrisanje, dok različite faze igre – Otvor, Flop, Turn i River – dodaju slojevitost i dinamiku. Nakon dobrog poznavanja gore pomenutih Texas holdem pravila, ne bi trebalo da postoji prepreka da se oprobate u ovoj kartaškoj igri; bilo da se radi o kartanju sa društvom za zabavu ili igri za pravi novac u kazinu, srećno!

Preporuke

Dobijte do 100% na prvu uplatu do 10.000 dinara

Bonus na prvi depozit do 35.000 RSD

Besplatne igre do 5.000 RSD

Dobijte do 1000% na prvu uplatu do 100.000 dinara

Copyright 2024 © OnlineKazina.rs. Sva prava pridržana. Igre na sreću mogu uzrokovati zavisnost. Igraj odgovorno. Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno učestvovanje u igrama na sreću.